Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü kullanıma sunulmuştur
Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü kapsamında yer alan Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü internet sayfamızdan kullanıma sunulmuştur. Tüm bilim insanlarının ve kullanıcıların desteğiyle geliştirilecek olan sözlüğe katkılarınızı bekliyoruz.
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), bilimsel çalışmalarda, iletişimde, eğitim ve öğretimde Türkçenin kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla, 2002 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın desteğiyle Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi’ni başlatmış ve halen kendi olanaklarıyla tasarıyı geliştirmeye devam etmektedir.

Proje ile bilimsel kavram ve terimlerin Türkçe ifade edilmesi ülkemizde bilimsel düşüncenin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Böylece, gelişen bilim ve teknolojinin türettiği yeni terimlerin Türkçe karşılıkları eğitim ve bilim dünyası tarafından kullanılabilecek, Türkçenin giderek bilim dili olarak yerleşmesine katkıda bulunacaktır.

Bir dilin bilim dili kimliği kazanması, değişik alanlara özgü bilimsel veri ve bilgileri kendi özdeğerleriyle karşılayan terimler dizgesini oluşturmasına bağlıdır. Yabancı kökenli terimlere dayalı bir eğitim ve öğretim düzeninde düşünme ve öğrenme, yerini ezberlemeye bırakır. Böyle bir ortamda da bilimsel düşünme, bilimsel araştırma ve inceleme yetisi gelişemez.

Tasarı, “Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü”, “Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü”, “Tıp Terimleri Sözlüğü” ve “Mühendislik Terimleri Sözlüğü” olmak üzere 4 ana alanda yürütülmektedir. Her sözlük altındaki alt alanlarda, ilgili alan uzmanları dizinleri oluşturmaktadır. Bu çalışmaların sonrasında tüm alanlar birleştirilerek, değişik alanlardan gelen aynı kavram, ortak bir terimle karşılanmaya ve tanım bütünlüğü sağlanmaya çalışılmaktadır.

Bilgisayar ortamında yürütülen bu çalışmaların kayıt altında tutulabilmesi ve görevli uzmanların internet üzerinden çalışmalarını eş zamanlı sürdürebilmeleri için 2009 yılında bir veritabanı yazılımı geliştirilmiştir. Bu yazılım ile yeni alan sözlükleri ve terimler eklenebilmekte, terimlere ait tanım, yabancı dil karşılıkları, resim vb. gibi bilgiler sürekli güncellenebilmektedir.

Veritabanı üzerindeki çalışmaları tamamlanan sözlükler www.tubaterim.gov.tr adresinde arama motoru ile kullanıma sunulacaktır. İlk olarak 26 alandan oluşan “Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü” bu adreste kullanıma sunulmuştur. “Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü”, “Tıp Terimleri Sözlüğü” ve “Mühendislik Terimleri Sözlüğü” kapsamındaki çalışmalar da belli bir aşamaya geldiğinde bu adresten kullanıma sunulacak ve tüm sözlükler için kullanıcılardan alınan yorumlar değerlendirilerek basıma hazırlanacaktır. Tüm bilim insanlarının ve kullanıcıların desteğiyle geliştirilecek olan bu tasarıya tüm ilgililerin katkısı beklenilmektedir.