Genel Bilgi

Sağlık Bilimleri Terimleri Sözlüğü çalışmaları 2003 yılı sonunda sağlık bilimleri alanlarındaki akademisyen ve dil uzmanların katıldığı bir çalıştay ile başlatılmıştır. Bu çalıştay ile sözlük kapsamında yer alacak 34 sağlık bilim alanı ve bu alanlarda görev alacak alan uzmanları belirlenmiştir.

Yürütme Kurulu Üyeleri ve alan uzmanlarının araştırmalarıyla, her bir alt alanda yararlanılacak sözlükler ve kaynaklar belirlenmiştir. Yürütme Kurulunun belirlediği ilkeler doğrultusunda, bu kaynaklardan da yararlanılarak, alt sözlüklerde yer alacak terimler ve tanımları oluşturulmuştur. Bu süreçte, dilimize yerleşmiş yabancı terimlerin yerine önerilmiş ve dilin dolamına girmiş Türkçe terimlerin maddebaşı olmasına özen gösterilmiştir.

Terim ayıklama, farklı alanlardan gelen ortak terimlerin tanımlarının birleştirilmesi, farklı alanlarda farklı terimlerle karşılanan aynı kavram için ortak bir terimin belirlenmesi, yabancı kökenli sözcüklerin olabildiğince Türkçe terimlerle karşılanması gibi yayına hazırlık çalışmalarının, ilgili uzmanlar tarafından internet üzerinden, eş zamanlı bir şekilde yürütülebilmesi için bir sözlük veritabanı yazılımı oluşturulmuştur.

İlgili alan uzmanlarının bulunduğu yeni bir çalışma grubu oluşturularak yayına hazırlık çalışmalarına yeniden başlanmış; en kısa sürede sözlüğün internet üzerinden kullanıma açılması ve baskısının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.