Süreç

Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Tasarımının Sosyal Bilimler, Doğa Bilimleri, Tıp ve Mühendislik Terimleri sözlüklerinden oluşmasına karar veren Yürütme Kurulu, Çalışma Grubunun da onayıyla bu ana sözlükleri oluşturacak alt alanları belirlemiştir. Çalıştaylar yaparak sözlük ölçütlerini oluşturmuş, görev alacak alan uzmanlarını belirlemiş, çalışma ve yazım ilkelerini saptamıştır. 

Çalışma yöntemi olarak alan uzmanlarının alt alan terim dizelgelerini hazırlamaları, bu dizelgelerin birleştirilerek ana sözlüğün oluşturulması, terimlerin yabancı dil karşılıklarının belirlenmesi, uzman bir ekip tarafından dil ve anlatım birliğinin sağlanarak yayıma hazır hale getirilmesi benimsenmiştir. Yürütme Kurulu bu çalışmaların her aşamasında etkin görev almakta ve dizelgelerin belirlenen ilkelere uygunluğunu denetlemektedir. 

Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Tasarımı, Türkçeye değer veren, bilim terimlerinin Türkçe olmasına ve kullanılmasına özen gösteren, Türkçe duyarlılığını çevrelerine de yayma kararlılığında olan çok sayıda insanın amaç birliği yapması ile sürmüş ve bütün güçlüklere karşın ürün verme noktasına gelmiştir. 

Yürütme Kurulumuz, Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü’nün sunulan durumuyla eksiksiz ve kusursuz olduğu savında değildir. Bu sözlükte yabancı terimlerin önemli bir kesimine Türkçe karşılıklar veremediğimizin ayrımındayız. Eksikliklerin bilim insanlarımızın da katkılarıyla giderilebileceğine inanıyoruz.