Amaç

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), bilimsel çalışmalarda, iletişimde, eğitim ve öğretimde Türkçenin kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla, 2002 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın desteğiyle Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi' ni başlatmış ve halen kendi olanaklarıyla tasarıyı geliştirmeye devam etmektedir.

Bir dilin bilim dili kimliği kazanması, değişik alanlara özgü bilimsel veri ve bilgileri kendi özdeğerleriyle karşılayan terimler dizgesini oluşturmasına bağlıdır. Yabancı kökenli terimlere dayalı bir eğitim ve öğretim düzeninde düşünme ve öğrenme, yerini ezberlemeye bırakır. Böyle bir ortamda da bilimsel düşünme, bilimsel araştırma ve inceleme yetisi gelişemez.

Proje, bilimsel kavram ve terimlerin Türkçe ifade edilmesi ülkemizde bilimsel düşüncenin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Böylece, gelişen bilim ve teknolojinin türettiği yeni terimlerin Türkçe karşılıkları eğitim ve bilim dünyası tarafından kullanılabilecek, Türkçenin giderek bilim dili olarak yerleşmesine katkıda bulunacaktır.