Genel Bilgi

Mühendislik Terimleri Sözlüğü çalışmaları, 2006 yılında Mühendislik alanındaki akademisyen ve dil uzmanlarının katıldığı bir çalıştay ile başlatılmıştır. Bu çalıştayda sözlük kapsamında yer alacak mühendislik alanları kümelere ayrılmış ve bu kümelerde görev alacak alan uzmanları belirlenmiştir.

Yürütme Kurulu’nun belirlediği ilkeler doğrultusunda her bir kümedeki alan uzmanları tarafından, alt alanlarda yer alacak terimler belirlenip, tanımlar oluşturulurken, dilimize yerleşmiş yabancı terimlerin yerine önerilmiş ve dilin dolamına girmiş Türkçe terimlerin maddebaşı olmasına özen gösterilmiştir. Bu şekilde hazırlanan taslak sözlük dizinleri, Yürütme Kurulu Üyeleri ve alan uzmanları ile birlikte değerlendirilerek yeniden biçimlendirilmiştir.

Terim ayıklama, farklı alanlardan gelen ortak terimlerin tanımlarının birleştirilmesi, farklı alanlarda farklı terimlerle karşılanan aynı kavram için ortak bir terimin belirlenmesi, yabancı kökenli sözcüklerin olabildiğince Türkçe terimlerle karşılanması gibi yayına hazırlık çalışmalarının, ilgili uzmanlar tarafından internet üzerinden, eş zamanlı bir şekilde yürütülebilmesi için bir sözlük veritabanı yazılımı oluşturulmuştur. Alan uzmanlarının çalışmalarını tamamladığı dizinler, alt alan sözlükleri oluşturularak bu sözlük veritabanına yüklenmiştir.

2011 yılından itibaren Prof. Dr. Bülent Sankur yürütücülüğünde ilgili alan uzmanlarından oluşan çalışma grubu tarafından yayına hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. 14 Haziran 2015 tarihinde sözlüğümüz www.tubaterim.gov.tr adresinde internet üzerinden kullanıma açılmış ve Aralık 2019'da baskısı gerçekleştirilmiştir.