Kısaltmalar

 Alan Kısaltmaları 

ark. arkeoloji.
coğ. coğrafya.
cocg. Çocuk gelişimi.
dilb. dilbilim.
dinb. dinbilim.
eğitb. eğitim bilimleri.
eko. ekonomi (iktisat).
fel. felsefe.
göst. gösterim.
huk. hukuk.
insb. insanbilim (antropoloji).
ist. istatistik.
işl. işletme.
kamy. kamu yönetimi.
kentb. kentbilim.
kiti. kitle iletişimi.
kütp. kütüphanecilik.
man. mantık.
mim. mimarlık.
ruhb. ruhbilim (psikoloji).
sant. sanat tarihi.
tar. tarih.
topb. toplumbilim (sosyoloji).
ulusi. uluslararası ilişkiler (diplomasi).
yazb. yazınbilim (edebiyat).
yönb. yöntembilim.


Sözlükte Kullanılan Kısaltmalar 

Alm. Almanca.
Ar. Arapça.
Fr. Fransızca.
İng. İngilizce.
İt. İtalyanca.
Lat. Latince.
esk. eski terim.
bkz. bakınız.
İÖ. İsa'dan önce.
İS. İsa'dan sonra.
Yun. Yunanca.