Kaynaklar

 

Agrios, George, N., Plant Pathology, Elsevier Academic Press, 2005.
Ağaoğlu, Y. Sabit ve Hasan Çelik, Menşure Çelik, Yılmaz Fidan, Yücel Gülşen, Atilla Günay, Nilgün Halloran, A. İlhami Köksal, Ruhsar Yanmaz, Genel Bahçe Bitkileri, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2012.
Ağaoğlu, Y. Sabit, Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık (Asma Biyolojisi), Rekmay Ltd., 1999.
Ağaoğlu, Y. Sabit, Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık (Asma Fizyolojisi-I), Rekmay Ltd., 2002.
Akalın, Şevki, Büyük Bitkiler Kılavuzu Cilt I ve II, Sanatlar Matbaası, 1956.
Akdoğan, Refik, Türkçe-İngilizce Ansiklopedik Denizcilik Sözlüğü (Kendi Yayını), 1975.
Aktan, N. Ve H. Kalkan, Şarap Teknolojisi, Kavaklıdere Eğitim Yayınları, 2000.
Akyıldız, A. Remzi, Yemler Bilgisi ve Teknolojisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1986.
Algan, Gönül ve H. Nurhan Bakar Büyükkartal, Tetraploid Çayırüçgülü (Trifolium Pratense L.)’nde Apomiktik Gelişme, Turkish J. of Agriculture and Forestry, 1999. http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/issues/tar-99-23-5/tar-23-5-7-98085.pdf
Allaby, Michael (Ed.), A Dictionary of Geology and Earth Sciences, Oxford University Press, http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199653065.001.0001/acref-9780199653065, 2015.
Allen V. Barker ve David J. Pilbeam, Handbook of Plant Nutrition, Taylor and Francis Group, 2007.
Alpay, H. Rıfat, Dokuma Makinaları, TMMOB, Makine Mühendisleri Odası, 1985.
Altınlı, İ. Enver, Yerbilimleri Sözlüğü, MTA, 1986.
Altınyar, Gürol, Bitki Bilimi Terimleri Sözlüğü, DSİ Basım ve Foto-Film İşletme Müdürlüğü, 1987.
Altuğ Onoğur, Tomris ve Yeşim Elmacı, Kemal Demirağ, Gıda Kalite Sağlama, Sidas Medya Yayınları, 2011.
Altuğ, Tomris, Duyusal test teknikleri, E.Ü. Müh. F. Ders Kitapları, 1993.
American Meteorological Society, Glossary of meteorology, http://glossary.ametsoc.org/wiki/Main_Page, 2017.
Ammen, C. V., The Metalcaster's Bible, Tab Books, 1980.
Amstutz, G.C; Maden Jeolojisi Sözlüğü (Çeviren: Gümüş, Altan), Çağlayan Basımevi, 1973.
Aran, Ahmet ve Mehmet Ali Temel, Paslanmaz Çelik, Acar Matbaacılık A.Ş., 2003.
Arıcı, İsmet ve Ş. Tülin Akkaya Aslan, Arazi Toplulaştırması Planlama ve Projelemesi, Dora Yayıncılık, 2014.
Armand R. Maggenti ve Mary Ann Maggenti, Scott Lyell Gardner (Edt.), Invertebrate of Zoology: Complete Work, "University of Nebraska State Museum University of Nebraska–Lincoln Press”, 2005.
Atatür, Mehmet K. ve Abidin Budak, Bayram Göçmen, Omurgasızlar Biyolojisi, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Zooloji Ve Hidrobiyoloji Anabilim Dalları, 2003.
Atatür, Mehmet K. ve Abidin Budak, Bayram Göçmen, Omurgasızlar Biyolojisi, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Zooloji Ve Hidrobiyoloji Anabilim Dalları, 2003.
Avallone, Eugene (Ed.) ve Thedore Baumeister III (Ed.), Marks' Standard Handbook for Mechanical Engineers, Mc Graw Hill, 1987.
Avery, Robert ve Serap Bezmez, Anna Edmonds, Mehlika Yaylalı, İngilizce-Türkçe Redhause Sözlüğü, Sev Matbaacılık ve Yayıncılık, 1997.
Ayres Frank, JR. , Plane and Spherical Trigonometry, Schaum Publishing Company, 1954.
Aytan-Ediz, Songül, Bitki paraziti nematodlar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, Ankara Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1978.
Ayvaşık, H. Belgin ve Nurhan Menli Er, Şennur Tutarel Kışlak, Adnan Erkuş, Psikoloji Terimleri Sözlüğü, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 2000.
Badiru, Adedeji B. ve Olufemi A. Omitaomu, Handbook of Industrial Engineering Equations, Formulas, and Calculations, CRC Press, 2011.
Bahadır Ünal Z., Konfeksiyon Üretimine Giriş, E. Ü. Mühendislik Fakültesi Yayınları, 2010.
Baker, A. A., Composite Materials for Aircraft Structures, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2004.
Baker, E., An Introduction to Acarology, The MacMillan Company, 1952.
Balanis, Constantine A., Advanced Engineering Electromagnetics, John Wiley and Sons Inc., 1989.
Balanis, Constantine, Antenna Theory, Analysis and Design (2 Ed.), John Wiley and Sons Inc., 1982.
Baldaş, Aka, İnşaat Terimleri Sözlüğü, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 1999.
Baldick, Chris, The Oxford Dictionary of Literary Terms, Oxford University Press, 2009.
Balık Biyolojisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, 1991.
Bali, Yılmaz, Dokuma Kumaş Analizi ve Desenlendirme Bilgisi, E. Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi, 2000.
Balkan, Tuna ve Sahir Arıkan, Antoine Hanna, Durmuş Kara, Ersoy Karaçar, Fatih Özcan, H. Cengiz Celep, Semih Kumbasar, Suat Demirer, Hidrolik Pnömatik İngilizce Türkçe Almanca Sözlük, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 2003.
Balozet L., Scorpionism in the Old World, 349-371. Bücherl W., Buckley E. Eds., Venomous animals and their venoms. Venomous invertebrates, Elsevier
Baş, Münip, Denizcilik Sözlüğü, Akademi Yayıncılık, 2001.
Baumbach, Günter, Air Quality Control, Springer-Verlag, 1996.
Bayraktar, Türkan ve Berna Türkant, Hasan Parıltı, Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Ekoloji ve Ekolojik Etiketler, İTKİB Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi, 2005.
Baysal, Taner ve Filiz İçier, A. Handan Baysal, Güncel Elektriksel Isıtma Yöntemleri, Sidas Medya Yayınları, 2011.
Baytop, Turhan, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1997.
Beech, Robert (Teknik Editör), Textile Terms and Definitions, The Textile Institute, 1986.
Beeley, Peter, Foundry Technology, Butterworth-Heinemann, 2001.
Bejan, Adrian, Advanced Engineering Thermodynamics, John Wiley & Sons, 2006.
Bekcan, Süleyman, Deniz Balıkları ve Üretim Tekniği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü, 2000.
Belk, Colleen, Biology: Science For Life With Physiology (4th Edition), Pearson, 2013.
Bender, David A., Benders’ Dictionary of Nutrition and Food Technology, Eighth edition, Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC, 2006.
Berber, Meltem, Kabuksuz Çekirdek Kabaklarında (Cucurbita Pepo L. Var.styriaca) Işınlanmış Polenle Tozlama Yöntemiyle Haploit Üretimi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), 2009. http://library.cu.edu.tr/tezler/7383.pdf
Bilişli, Arsan, Gıda Kimyası, Sidas Medya Yayınları, 2012.
Bitkisel Su Ürünleri ile İlgili Terim ve Tanımlar, Türk Standartları Enstitüsü, 1983.
Bolland, H. R. ve Jean Gutierrez, Carlos H. W. Flechtmann, Introduction. World Catalogue of the Spider Mite Family (Acari: Tetranychidae), Brill Publishers, 1997.
Borre, Kai (Ed.), Mathematical Foundations of Geodesy, Springer, 2006.
Bozkurt, A. Yılmaz ve Nurgün Erdin, Odun Anatomisi, İstanbul Üniversitesi, 2000.
Bozkurt, A. Yılmaz ve Nurgün erdin, Haluk Ünlügil, Odun patolojisi ders kitabı, İstanbul Üniversitesi, 1995.
Bozkurt, A. Yılmaz ve Yener Göker, Nurgün Erdin, Emprenye tekniği, İstanbul Üniversitesi, 1993.
Bozkurt, A. Yılmaz ve Yener Göker, Orman Ürünlerinden Faydalanma, İstanbul Üniversitesi, 1981.
Brady, George Stuart ve Henry R. Clauser, John A. Vaccari, Materials Handbook McGraw-Hill, 1998.
Bruce R. Munson ve Theodore H. Okiishi, Wade W. Huebsch, Alric P. Rothmayer, Fluid Mechanics, Wiley, 2013.
California Environmental Protection Agency Glossary of Air Pollution Terms, https://www.arb.ca.gov/html/gloss.htm, 2015.
Cammack, Richard ve Teresa Attwood, Peter Campbell, Howard Parish, Anthony Smith, Frank Vella, John Stirling, Oxford Dictionary Of Biochemistry And Molecular Biology (Second Edition), Oxford University Press, 2006.
Campbell, John, Complete Casting Handbook: Metal Casting Processes, Metallurgy, Techniques and Design, Elsevier, 2011.
Cardarelli, François, Materials Handbook, Springer, 2000.
Carter C. Barry ve M. Grant Norton, Ceramic Materials Science and Engineering, Springer, 2013.
Carter, John and Venetia Saunders, Virology Principles and Applications, John Wiley &Sons. Inc., 2007.
Celis, E. Julio, Cell Biology (Vol.1-4, 2nd ed.), Academic Press, 1998.
Cemeroğlu, Bekir Sıtkı, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi (I-II. Cilt), Bizim Grup Basımevi, Ajans Tanıtım Org. Yay. Dağ. San. Tic. Ltd. Şti, 2013.
Chastain, Stephen D., Metal Casting a Sand Casting Manual Volume I, Jacksonville, FL, 2004.
Chawla, Harvinder Singh, Introduction To Plant Biotechnology (Second Edition), Science Publishers Inc., 2002.
Cheng, David K. ve Adnan Köksal, Birsen Saka, Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri (2. Basım), Palme Yayıncılık, 2012.
Collin, Simon, Dictionary Of Science And Technology (Second Edition), A&c Black, 2007.
Common Seam Quality Defects, American & Efird Technical Bulletin, 2002.
Coombe, G. Brayn (Ed.) Peter Dry (Ed.), Viticulture (Volume 2 Practices), Hyde Park Press, 1992.
Coombe, G. Brayn (Ed.) ve Peter Dry (Ed.), Viticulture (Volume 1 Resources), Hyde Park Press, 1992.
Cooper, C. David ve Alley, F.C., Air Pollution Control, A Design Approach, Waveland Press Inc., 1994.
Çanakçıoğlu, Prof. Dr. Hasan, Orman Entomolojisi, İ. Ü. Orman Fakültesi, 1983.
Çaylak, Emre, Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü, Akuamaks Su Ürünleri Denizcilik Medikal Tarım İth. İhr. İmalat Teknik Hizmetleri, 1992.
Çelik, H. ve Sabit Ağaoğlu, Yılmaz Fidan, Birhan Marasalı, Gökhan Söylemezoğlu, Genel Bağcılık, Fersa Matbaacılık Sa. Tic. Ltd. Şti, 1998.
Çengel, Yunus A. ve Michael A. Boles, Taner Derbentli, Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, McGraw Hill, Literatür, 1996.
Çetinkaya, Ferda Can, İngilizce-Türkçe Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi Terimler Sözlüğü, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 2009.
Çobanoğlu, S, Türkiye Faydalı Faunası İçin Yeni Kayıt Mesostigmatic (Acari: Mesostigmata) Akar Türleri, Türk. Entomol. Derg., 25(1):3-18, 2001a.
Çobanoğlu, S, Türkiye Faydalı Faunası İçin Yeni Kayıt Mesostigmatic (Acari: Mesostigmata) Akar Türleri, Türk. Entomol. Derg., 25(2): 93-108, 2001b.
Çobanoğlu, S., Antalya ili sebze alanlarında tespit edilen Phytoseiidae Berlese, 1915 (Acarina: Mesostigmata) türleri, Bitki Koruma Bülteni, 29 (1-2): 47-62, 1989.
Çobanoğlu, S., Türkiye’nin Önemli Elma Bölgelerinde Bulunan Phytoseiidae (Parastiformes) Türleri Üzerinde Sistemik Çalışmalar-I, Türk. Entomol. Derg., 17(1): 41-54, 1993a.
Çobanoğlu, S., Türkiye’nin Önemli Elma Bölgelerinde Bulunan Phytoseiidae (Parastiformes) Türleri Üzerinde Sistemik Çalışmalar-II, Türk. Entomol. Derg., 17(2): 99-116, 1993b.
Çobanoğlu, S., Türkiye’nin Önemli Elma Bölgelerinde Bulunan Phytoseiidae (Parastiformes) Türleri Üzerinde Sistemik Çalışmalar-III, Türk. Entomol. Derg., 17(3): 175-192, 1993c.
Çobanoğlu, S., Türkiye’nin Önemli Elma Bölgelerinde Bulunan Phytoseiidae (Parastiformes) Türleri Üzerinde Sistemik Çalışmalar-IV, Türk. Entomol. Derg., 17(4): 39-255, 1993d.
Çobanoğlu, Sultan, "Phytoseiidae" 20 manuals/fifth_workpackage_phytoseiidae, http://ziraat.uludag.edu.tr/akumral/training/20manuals/fifth_workpackage_phytoseiidae_manual.pdf, 2012.
Çökmüş, Cumhur, Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Palme Yayıncılık, 2016.
Davidson, Ann C., Proje Yönetimi Birleşik Standartlar Sözlüğü, Proje Yönetim Mesleği İlkeleri Teknikleri ve Rotası Derneği (PMI TR), 2009.
De Vries, Louis, German-English Science Dictionary, McGraw-Hill, 1959.
Demirci, Mehmet, Gıda Kimyası, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, 2012.
Demirsoy A., Yaşamın temel kuralı omurgasızlar (Cilt II, Kısım I, 734-739), 1998.
Demirsoy, Ali (Ed.) ve İsmail Türkan (Ed.), Ertunç Gündüz (Ed.), General Biology, Palme Yayıncılık, 1999.
Demirsoy, Ali ve İsmail Türkan, Genel Biyoloji (WilliamT. Keeton, James L. Gould wih Carol Grant Gould'dan Çeviri), Palme Yayıncılık, 2000.
Demirsoy, Prof. Dr. Ali, Yaşamın Temel Kuralları, Omurgasızlar / Böcekler, Entomoloji, Cilt 2, Kısım 2, Meteksan Matbaacılık ve Teknik Sanayi Anonim Şirketi, 1990.
Demirsoy, Prof. Dr. Ali, Yaşamın Temel Kuralları, Omurgasızlar / Böcekler, Entomoloji, Cilt 2, Kısım 2, Meteksan Matbaacılık ve Teknik Sanayi Anonim Şirketi, 1990.
Deniz Mevzuatı., Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, Kararlar, Anlaşmalar, T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Yardımlaşma Vakfı Yayınları, 1998.
Dictionary Of Botanical, Apomixis, 2002. http://botanydictionary.org/apomixis.html.
Doğan, Erdoğan, Tarım Makinaları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 2010.
Dokunmuş Kumaşlar Hata Tarifleri Terimler-TS 471 ISO 8498, Türk Standartları Enstitüsü, 2005.
DSİ, Hidroloji Sözlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, http://www2.dsi.gov.tr/sozlukler/hidrosozluk/, 2017.
Duran, Kerim, Dokusuz yüzeyler: Tafting, nonwoven, yapıştırma, malimo, Teknik Fuarcılık, 2005.
Duran, Kerim, Tekstilde Renk Ölçümü ve Reçete Çıkarma, E.Ü. TKAUM, 2001.
Durlu Özkaya, Fügen ve Serap Coşansu, Kamuran Ayhan, Her yönüyle gıda, Sidas Medya Yayınları, 2013.
Dülger, Canan, Makina Teorisi ve Dinamiği Terimler Kılavuzu, Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 1999.
Eaves, Jerry L. ve Edward K. Reedy (Eds.), Principles of Modern Radar, Van Nostrand Reinhold, 1987.
Ediger, Enver ve Turan Dündar, Tevfik Güyagüler, Madencilik Terimleri Kılavuzu, TDK, 1979.
Edward A. Greenfield, Antibodies A Laboratory Manual (2nd ed.), Cold Spring Harbour Laboratory Press, 2014.
Edward Harlow ve David Lane, Using Antibodies: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1999.
Em-dat The EM-DAT Glossary Centre for Research on the Epidemipology of Disasters – CRED, http://www.emdat.be/Glossary, 2017.
Emre, Tahir, Contribution a l’etude de quelques diapirs du SE de la France, Universite Scientifique et Medicale De Grenoble, 1977.
Emre, Tahir, Harita Çizim, DEÜ, Mühendislik Fakültesi Yayınları, 1991.
Epstein, Emanuel ve Arnold J. Bloom, Mineral Nutrition of Plants: Principles and perspectives, Sinauer Associates, 2005.
Eren, Kamil ve Turgut Uzel, GPS Ölçmeleri, Yıldız Teknik Üniversitesi Matbaası, 1995.
Ergenekon, Ş., Şarapla Tanışma, Remzi Kitabevi, 2004.
Eroğlu Hüdaverdi ve Mustafa Usta, Kâğıt ve Karton Üretim Teknolojisi, KT Ü Orman Fakültesi, 2004.
Eroğlu Hüdaverdi ve Mustafa Usta, Liflevha Üretim Teknolojisi, KTÜ Orman Fakültesi, 2000.
Ersoy, Nihat, Trigonometri, MEB Yayınları, 2001.
Fauquet, C.M. ve M.A. Mayo, J. Maniloff, U. Desselberger, L.A. Ball, Virus Taxonomy: Classification and Nomenclature of Viruses, Elsevier Academic Press, 2005.
Ferrar, H., The Concise Oxford French Dictionary, Oxford University Press, 1980.
Finlayson-Pitts, Barbara J. ve Pitts, James N., Chemistry of the Upper and Lover Atmosphere Theory, Experiments, and Applications, Academic Press, 2000.
Freshwater Fishery Biology, WM. C. Brown Company, 1967.
Geankoplis, Christie John, Transport Processes and Separation Process Principles (Taşınma Süreçleri ve Ayırma Süreci İlkeleri), (Çevirmen: S. Yapıcı), İzmir Güven Kitabevi Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti., 2011.
Gessinger, G. H., Powder Metallurgy of Superalloys, Butterworths, 1984.
Gillott, Cedric, Entomology, Springer, 2005.
Glossary Nonwoven Terms, EDANA.
Government of Canada, Canada Weather and Meteorology – Glossary, Government of Canada, http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=En&n=B8CD636F-1&def=allShow#wsDT03FFB8AE, 2017.
GreenFacts Facts on Health and Environment, http://www.greenfacts.org/glossary/index.htm, 2015.
Grigull, Ulrich ve Yalçın A. Göğüş, Teknik Termodinamik Makine Mühendisleri Odası, 1972.
Günay, Emrullah, Jeomorfoloji Sözlüğü, Eko Yayınları, 1995.
Gündüz, Ertunç ve İsmail Türkan, Campbell Biyoloji (Jane B. Reece, Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky, Robert B. Jackson'dan Çeviri), Palme Yayıncılık, 2013.
Güner, Adil, Türkiye Bitkileri Listesi: Damarlı Bitkiler, ANG Vakfı/Nezahat Koçyiğit Botanik Bahçesi, 2012.
Güngör, Yetkin ve A. Zeki Erözel, Ahmet Öztürk, Drenaj Sistemlerinin Tasarımı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 2011.
Gürdeniz, Cem, Deniz Terimleri Sözlüğü, Dz.K.K. Seyir, Hidrografi ve Oşinografi D. Bşk. Yayınları, 2001.
Güven, S., Şarap Üretimi ve Kalite Kontrol, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, 2008.
Halliday, R. B. ve D. E. Walter, H. C. Proctor, R. A. Norton, M. J. Colloff, Acarology Proceedings of the 10th International Congress [5–10 July 1998]., CSIRO Publ., 2001.
Harmancıoğlu, Mustafa, Lif Teknolojisi (Yün ve Deri Ürünü Diğer Lifler), Ege Üniversitesi, 1974.
Harper, C. A., Handbook of Ceramics, Glasses and Diamonds, McGraw Hill, 2001.
Hasol, Doğan, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları.
Hay, Roy ve F. R. McQuown, G. Beckett, K. Beckett, The Dictionary of Indoor Plants in Colour, Spring Books in collaboration with the Royal Horticultural Society, 1988.
Haykin, Simon, Adaptive Filter Theory (4 Ed.), Prentice-Hall, 2002.
Heylingen, F. ve C. Joslyn, V. Turchin, Principia Cybernetica Web, Principia Cybernetica, Brussels, 2000.
Heywood, John B., Internal Combustion Engine Fundamentals, Mc Graw Hill, 1988.
Hıncal A. Atilla ve H. Süheyla Kaş, Biomedical Science and Technology, Plenum Press, 1998.
Hidrobiyoloji ile İlgili Tanımlar, Türk Standartları Enstitüsü, 1982.
Hidrobiyoloji Terimleri Sözlüğü, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 1985.
Holder, A., Mathematical Programming Glossary, INFORMS Computing Society, 2006.
Hoy, A. Marjorie, Introduction to Agricultural Acarology, Integrated Mite Management, University of Florida Gainesville, 2011.
Hulme, Alfred Cresswell, The Biochemistry of Fruits and their Products, Academic Press, 1970.
IEEE Standard Computer Dictionary, IEEE Press, 1996.
IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms, Wiley, 1992.
IEEE Std 145 - 1993 Definitions of terms for antennas, IEEE: Institute of Electrical and Electronics Enginners, 1993.
IEEE Std 1549™-2011 Standard for Microwave Filter Definitions, IEEE: Institute of Electrical and Electronics Enginners, 2011.
IEEE Std 6103-1989 Standard Glossary of Modeling and Simulation Terminology, IEEE: Institute of Electrical and Electronics Enginners, 1989.
IEEE Std 686™-2008 (Revision of IEEE Std 686-1997) Standard Radar Definitions, IEEE: Institute of Electrical and Electronics Enginners, 2008.
IEEE Std. 194 - 1977 Pulse terms and definitions, IEEE: Institute of Electrical and Electronics Enginners, 1977.
Incropera, Frank P. ve David P. Dewitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Introduction to Heat Transfer, Wiley, 2007.
INDA Nonwovens Glossary, Association of the Nonwoven Fabrics Industry.
Institute of Industrial and Systems Engineering (IISE), Online Dictionary of Industrial Engineering Terminology, Institute of Industrial and Systems Engineering (IISE), http://www.iise.org/details.aspx?id=645, 2017.
International Food Informantion Service, Dictionary of Food Science and Technology, Second Edition, IFIS Publishing, 2009.
IPCC, Glossary of terms. In: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation, IPCC, 2012.
Iraki, Naim ve Amer Wazwaz, Bacterial Contaminants Of Plant Tissue Culture, 2011, http://www.slideshare.net/amerwazwaz/bacterial-contaminants-of-plant-tissue-culture
Işık, Necati, Büyük ve Küçükbaş Hayvan Besleme, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1996.
IUPAC Glossary of Terms Used in Toxicology, 2nd Edition IUPAC Recommendations, 2007, https://envirotoxinfo.nlm.nih.gov/toxicology-glossary.html
İçsu Balıkları ve Üretim Tekniği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü, 1987.
İhtiyoloji, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi, 1952.
İmer, Zahide, Dokuma Tekniği, Cem web ofset, 1997.
İzbırak, Reşat, Coğrafya Terimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Basımevi, 1986.
Jack P. Holman, Heat Transfer, McGraw-Hill, 2010.
James Bonner ve Joseph E. Varner, Plant Biochemistry, Academic Press, 1976.
Jenkins, Gail ve Christopher P. Kemnitz, Gerard J. Tortora, Anatomy and Physiology, John Wiley &Sons. Inc., 2007.
Jenkins, Nigel, Animal Cell Biotechnology, Humana Press, 1999.
Jeppson, L.R. ve Keifer, H.H., Baker, E.W., Mites Injurious to Economic Plants, University of California Press, 1975.
John D. Anderson Jr, Fundamentals of Aerodynamics, McGraw-Hill, 1991.
Juo, Pei-show, Concise Dictionary Of Biomedicine And Molecular Biology (Second Edition), Crc Press, 2001.
Kacar, Burhan ve A. Vahap Katkat, Gübreler ve Gübreleme Tekniği, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, 1999.
Kacar, Burhan ve Ahmet Vahap Katkat, Bitki Besleme, Nobel Yayınları, 2007.
Kacar, Burhan ve Ali İnal, Bitki Analizleri, Nobel Yayınları, 2008.
Kacar, Burhan, Bitki Fizyolojisi, Nobel Yayınları, 2015.
Kacar, Burhan, Temel Bitki Besleme, Nobel Yayınları, 2012.
Kacar, Burhan, Toprak Analizleri, Nobel Yayınları, 2012.
Kadoğlu, Hüseyin, Open-end Rotor İplik Eğirme Teknolojisi, Ege Üniversitesi, 2000.
Kaennel, Michele ve Hans Schweingruber, Multilingual Glossary of Dendrochronology, WSL/FNP Haupt, 1995.
Kalıpsız, Abdülkadir, Dendrometri, İ. Ü. Orman Fakültesi, 1984.
Kalıpsız, Abdülkadir, Orman Hasılat Bilgisi, İ. Ü. Orman Fakültesi, 1982.
Kansu, A., Böcek Çevre Bilimi (Böcek Ekolojisi) I. Birey Ekoojisi, A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, 1988.
Kansu, A., Genel Entomoloji, A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, 1986.
Kansu, Prof. Dr. İbrahim Akif, Genel Entomoloji, Kıvanç Basımevi, 1994.
Kantarcı, M. Doğan, Toprak İlmi, İ. Ü. Orman Fakültesi, 2000.
Karabulut, Ali ve İsmail Filya, Yemler Bilgisi ve Yem Teknolojisi, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 2007.
Karayolları Eğitim Müdürlüğü, İngilizce-Türkçe Karayolları Teknik Sözlüğü, T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü, 1971.
Karol, Prof. Dr. Sevinç ve Prof. Dr. Zekiye Suludere, Prof. Dr. Cevat Ayvalı, Biyoloji Terimleri Sözlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000.
Karol, Prof. Dr. Sevinç ve Prof. Dr. Zekiye Suludere, Prof. Dr. Cevat Ayvalı, Biyoloji Terimleri Sözlüğü, (Beşinci Baskı), Türk Dil Kurumu Yayınları, 2010.
Karol, Sevinç ve Cevat Ayvali, Zekiye Suludere, Bsts / Biyoloji Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayinlari, 2007.
Karol, Sevinç ve Zekiye Suludere, Cevat Ayvalı, Biyoloji Terimleri Sözlüğü (5. Baskı), Türk Dil Kurumu Yayınları, 2010.
Karol, Sevinç ve Zekiye Suludere, Cevat, Ayvalı, Biyoloji Terimleri Sözlüğü, TDK, 2010.
Katırcıoğlu, Y. Zekai ve Salih Maden, Bitki Mikolojisi, Ankara Ünv. Ziraat Fak. Yayınları, 2015.
Katırcıoğlu, Y.Zekai ve Hüseyin Aktaş, Fitopatolojik Terimler Sözlüğü, Ankara Ünv. Ziraat Fak. Yayınları, 2005.
Kaya, Feramuz, Ana Hatlarıyla Plastikler ve Katkı Maddeleri, Birsen Yayınevi, 2005.
Kaya, Orhan, Sedimantolopji, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 2011.
Kaya, Orhan, Uygulamalı Stratigrafi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 2003.
Kaynak, Gönül ve Raziye Daşkın, Özer Yılmaz, Bursa Bitkileri, Uludağ Üniversitesi, Kent Tarihi ve Araştırmaları Merkezi (KETAM), 2005.
Keller, Wolfgang, Wavelets in Geodesy and Geodynamics, de Gruyter, 2004.
Kender, Rayegân ve Ergon Çetingil, Emine Yazıcıoğlu, Deniz Ticaret Hukuku, Yetkin Hukuk Yayınları, 2014.
Kepenekci, İlker, Nematoloji (Bitki Paraziti ve Entomopatojen Nematodlar) [Genel Nematoloji (Cilt-I), Taksonomik Nematoloji (Cilt-II), Eğitim, Yayım ve Yayımlar Dairesi Başkanlığı, 20
Keskin, Rahmi ve Erdoğan Doğan, Tarımsal Mekanizasyon, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1992.
Ketin, İhsan, Nezihi Canıtez, Yapısal Jeoloji, İTÜ Kütüphane, 1972.
Kınıkoğlu, Nihat G., Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2013.
Kırcı, Hüseyin, Kağıt Hamuru Endüstrisi Ders Notları, KT Ü Orman Fakültesi, 2000.
Kışlalıoğlu, Mine ve Fikret Berkes, Ekoloji ve Çevre Bilimleri, Remzi Kitabevi, 2001.
Kierszenbaum, L. Abraham, Histology and Cell Biology, Mosby Inc., 2002.
Klowden, Marc, Physiological Systems in Insects, Academic Press, 2007.
Kocatürk, Prof. Dr. Utkan, Açıklamalı Tıp Terimleri Sözlüğü, Nobel Tıp Kitabevi, 2000.
Köksal, Aydın, Bilişim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu, 1983.
Körlü, Ayşe ve Nilgün Özdil, Zümrüt Bahadır Ünal, Pınar Çelik, Tülay gülümser, Nida Oğlakçıoğlu, Arif Taner Özgüney, Tekstil Malzemelerinde Karşılaşılan Kusurlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası, 2016.
Krantz, G. W., A manual of acarology, Oreg. State Univ., 1978.
Krantz, G.W. ve D.E. Walter (eds.), A Manual of Acarology, Texas Tech University Press, 2009.
Krystufek, Boris ve Vladimir, Vohralik, Mammals of Turkey and Cyprus, Rodentia I, Sciuridae, Dipodidae, Gliridae, Arvicolinae, Univ. na Primorskem, 2005.
Krystufek, Boris , ve Vladimir, Vohralik Mammals of Turkey and Cyprus, Rodentia II, Cricetinae, Muridae, Spalacidae, Calomyscidae, Capromidae, Hystricidae, Castoridae, Univ. na Primorskem, 2009.
Kumar, Dinesh ve Yashbir Singh Shivay, Definitional Glossary Of Agricultural Terms, I. K. International Pvt. Ltd., 2008.
Kuo, Benjamin C., Automatic Control Systems (2 Ed.), Prentice-Hall, 1967.
Kuvan, Yalçın, Doğa Koruma ve Korunan Alanlar, İ. Ü. Orman Fakültesi, 2012.
Larranaga, Michael D. ve Richard J. Lewis, Robert A . Lewis, Hawley's Condensed Chemical Dictionary, John Wiley & Sons, 2016.
Larson, R.A. (Ed.), Introduction to Floriculture, Academic Press, 1980.
Lawrence, C.A., Fundamentals of Spun Yarn Technology, CRC Press LLC, 2003.
Le Grand Dictionnaire Terminologique, http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/.
Lindquist, E.E. ve Walter, D.E., Krantz, G.W., A manual of Acarology, Texas Tech, s. 97-103, 2009.
Liu, Q. Shu, Bioregenerative Engineering, John Wiley &Sons. Inc., 2007.
Lodos, N., Türkiye Entomolojisi VI (Genel, Uygulamalı, Faunistik), E. Ü. Ziraat Fakültesi, 1998.
Lodos, Prof. Dr. Niyazi ve Yard. Doç. Dr. Serdar Tezcan, Türkiye Entomolojisi V. Buprestidae (Genel, Uygulamalı ve Faunistik), Entomoloji Derneği Yayınları, 1995.
Lodos, Prof. Dr. Niyazi, S. Tezcan, Türkiye Entomolojisi V, Buprestidae (Genel, Uygulamalı ve Faunistik), Entomoloji Derneği Yayınları.
Lodos, Prof. Dr. Niyazi, Türkiye Entomolojisi I (Genel, Uygulamalı ve Faunistik), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1983.
Lodos, Prof. Dr. Niyazi, Türkiye Entomolojisi II (Genel, Uygulamalı ve Faunistik), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1986.
Lodos, Prof. Dr. Niyazi, Türkiye Entomolojisi III (Genel, Uygulamalı ve Faunistik), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1984.
Lodos, Prof. Dr. Niyazi, Türkiye Entomolojisi IV. (Genel, Uygulamalı ve Faunistik), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1989.
Lodos, Prof. Dr. Niyazi, Türkiye Entomolojisi VI. (Genel, Uygulamalı ve Faunistik), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1998.
Lodos,N., Türkiye Entomolojisi IV (Genel, Uygulamalı ve Faunistik), E. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, 1989.
Mader, Sylvia, Biology, McGraw-Hill Company, 1996.
Mahmutoğlu, Teslime, Gıda Endüstrisinde ‘Güvenli Gıda’ Üretmek, ODTÜ Yayıncılık, 2006.
Maloy, C.Otis ve Timothy D. Murray, Encyclopedia of Plant Pathology Vol. 1-2, Wiley- Interscience Publication, 2001.
Mantovani, Franco (Ed.) ve Andrzej Kus, The Role of VLBI in Astrophysics, Astrometry and Geodesy, Springer, 2005.
Marmaralı, Arzu ve Serap, Dönmez Kretzschmar, Örme Terimleri ve Tanımlamaları, Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi, 2004.
Marmaralı, Arzu, Atkı Örmeciliğine Giriş, Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi, 2014.
Marmaralı, Arzu, Çözgü Örmeciliği, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, 2014.
Marshak, R. Daniel ve Richard L Gardner, David Gottlieb, Stem Cell Biology, Cold Spring Harbour Laboratory Press, 2001.
Mccracken, Mark, Agricultural Pollution, http://www.teachmefinance.com/scientific_terms/agricultural%20pollution%20.html#ixzz2d97bmsg9
McDanield, George, Dictionary of Computing, IBM.
MDPs, Beyond MDPs and Applications", ISTE – Wiley, 2008.
Merdivenci A., Medikal entomoloji, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 1981.
Merriam-Webster's Online Dictionary, Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com, 2017.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Sözlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, https://www.mgm.gov.tr/genel/meteorolojisozlugu.aspx, 2017.
Michael J. Moran ve Howard N. Shapiro, Fundamentals of Thermodynamics, Wiley, 200
Microsoft Press, Microsoft Computer Dictionary, Microsoft, 1999.
Mol, Torul, Populasyon Dinamiği, İ. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995.
Mol, Torul, Yaban Hayatı (Orman Mühendisleri İçin), İ. Ü. Orman Fakültesi, 2006.
Moran, J. Michael ve Howard N. Shapiro, Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Wiley, 2010.
Mullins, G.Michael ve Alain Bouqet, Larry E. Williams, Biology of The Grapevine , Cambridge University Press, 1992.
Mutlu, Erol, İletişim Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, 2004.
National Weather Service, National Weather Service Glossary, NOAA, http://w1.weather.gov/glossary/, 2017.
Nicholl, Desmond S. T., An Introduction To Genetic Engineering (Studies In Biology) (Second Edition), Cambridge University Press, 2012.
Niedbala, Wojciech, Phthiracaroidea (Acari, Oribatida): Systematic Studies, Elsevier, 1992.
Niedbala, Wojciech, Phthiracaroidea (Acari, Oribatida): Systematic Studies. PWN, Elsevier, 1992.
NOAA, Glossary of National Hurricane Center, NOAA, http://www.nhc.noaa.gov/aboutgloss.shtml, 2017.
Norton, Robert, Design of Machinery, McGraw-Hill Education (ISE Editions); 3rd edition, 2003.
Noyan, Ahmet, Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji 12. Baskı, Meteksan A.Ş., 2000.
Nutki, Süleyman ve Mustafa Pultar (Günümüz Türkçesine Çeviren), Kamus-i Bahri (Deniz Sözlüğü), İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.
Ocak, Attila, Eskişehir Çatak Florası (Cilt I ve II), Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2010.
Oecd, Creation And Governance Of Human Genetic Research Databases, 2007, http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7220
Oecd, Eurostat, Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (3rd Edition), OECD Publishing, http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9205111e.pdf?expires=1486565421&id=id&accname=guest&checksum=C89EFE21D8EF2F11FA1588A437C37CCF, 2005.
Ogata, Katsuhiko ve Demir Önengüt, Gülsen Önengüt, Sistem Dinamiği, Pearson, 2013.
Oğurlu, İdris, Yaban Hayatı Ekolojisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2001.
Oğurlu, İdris, Yaban Hayatında Envanter, T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı, 2003.
Okuyan, Rifat ve İsmail Filya, Hayvan Besleme Biyokimyası, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 2003.
Olgun, Metin ve A. Osman Demir (editörler), H. Eylem Polat, Metin Olgun, A. Osman Demir, Belgin Çakmak, Osman Yıldırım, İsmet Arıcı (bölüm yazarları), Tarımsal Yapılar ve Sulama, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011.
Olgun, Metin, Tarımsal İnşaat, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 2015.
Olgun, Metin, Tarımsal Yapılar (3.Baskı), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 2016.
Oppenheim, Alan V. ve Alan S. Willsky, S. Hamid Nawab, Signals and Systems, Prentice-Hall, 1983.
Oppenheim, Alan V. ve Ronald W. Schafer, Digital Signal Processing, Prentice-Hall, 1975.
Oraler Temizkan, Güler, Genetik, I.Ü. Fen Fakültesi Basimevi, 1994.
Otto, Gerhard ve Antoni Ylla, Caude Hyman Spiers, International Union of Leather Chemists' Societies, Leather Technical Dictionary, Roether, 1977.
Önder, Prof. Dr. Feyzi ve Prof. Dr. Serdar Tezcan, Prof. Dr. Yusuf Karsavuran, Türkiye'de Tarım Orman ve Evcil Hayvanlarda Hayvansal Kökenli Zararlı ve Yararlı Türlerin Bilimsel ve Türkçe İsimleri (Güncellenmiş İkinci Baskı), Türkiye Entomoloji Derneği Yayınları, 2014.
Öndoğan Ziynet, Giysi Kalıpçılığı Esasları, Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksek Okulu, 1999.
Öner, A. Ercan, Teneke Kutu Teknolojisi, Öntaş Yayıncılık, Arkadaş Matbaacılık, 2005.
Öner, Cihan (Ed.), Genetik Kavramlar, Palme Yayıncılık, 2011.
Öner, Cihan ve Sibel Sümer, Reyhan Öner, Ay Öğüş, Leyla Açık, Genetik Kavramlar, (William S. Klug, Michael R. Cummings, Charlotte A. Spencer’dan Çeviri), Palme Yayıncılık, 2011.
Öngör, Sami, Coğrafya Terimleri Sözlüğü, TDK, 1980.
Öymen, Tamer, Orman Koruma, İ. Ü. Orman Fakültesi, 2013.
Özdil, Nilgün, Kumaşlarda Fiziksel Kalite Kontrol Yöntemleri, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları, 2016.
Özer, Zeki ve Hüseyin Önen, Nihat Tursun, Nezihi Uygur, Türkiye’nin Bazı Önemli Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1999.
Özgüney, Arif Taner ve E. Sarıkaya, Terbiye İşletmelerindeki Baskı Hatalarının Sayısal Verilerle Analizi Üzerine Bir Araştırma, Tekstil ve Konfeksiyon,2000.
Özgüney, Arif Taner ve Sarıkaya E., Bir Terbiye İşletmesinde Baskı Sırasında Karşılaşılan Hatalar, Tekstil ve Konfeksiyon, 2000.
Özkan Özcan ve Zafer Karaer, Akreplerin Biyolojisi The Biology of Scorpions, Türk Hij Den Biyol Derg (Cilt 64 (1) 51 – 60), 2007.
Özkan, Özcan ve K. Zafer KARAER, Akreplerin Biyolojisi, The Biology of Scorpions, Türk Hij Den Biyol Dergisi (Cilt 64 (1) 51 – 60), 2007.
Özkan, Özcan, K. Zafer Karaer, Türkiye Akrepleri= The Scorpions In Turkey, Türk Hij Den Biyol Dergisi (Cilt 60, No 2, s. : 55 – 62), 2003.
Öztürk, Hüseyin, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı, Teknik Yayınevi, 2008.
Pamir, Hamit Nazif ve Önder Öztunalı, Yerbilim Terimleri Sözlüğü, TDK, 1971.
Park, John B. ve Joseph D. Bronzino, Biomaterials Principles and Applications, CRC Press, 2002.
Park, Joon ve R.S. Lakes, Biomaterials: An Introduction, Springer, 2007.
Pasin, Fuat, Mekanik Sistemler Dinamiği, İTÜ, 1994.
Pathak, Sulabha ve Urmi Palan, Immunology: Essential and Fundamental 2nd ed., Science Publishers Inc., 2005.
Payne, Neil ve Bryant, Fred, Wildlife Habitat Management of Forestlands, Rangelands and Farmlands, Krieger Publishing Company, 1998.
Philip A. Thompson, Compressible Fluid Dynamics, McGraw-Hill, 1971.
Phyllis G. Tortora ve Robert S. Merkel, Fairchild's Dictionary of Textiles, Fairchild Publication, 1996.
Pırasacı, Tolga ve Mecit Sivrioğlu, Isıl Çevre Mühendisliği, Nobel, 2012.
Populasyon Dinamiği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü, 2008.
Proakis, John G. Masoud Salehi, Fundamentals of Communication Systems (2 Ed.), Pearson, 2014.
Public Health Agency of Canada, http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/eph-esp/fs-fi-a-eng.php, 2015.
Püsküllüoğlu, Ali, Öz Türkçe Sözlük 13. Baskı, Arkadaş Yayınevi, 2002.
Rao, K. V. Madhava ve A. S. Raghavendra, K. Janardhan Reddy, Physiology and Molecular Biology of Stress Tolerance in Plants, Springer, 2006.
Raviv, Michael ve J. Heinrich Lieth, Soilles Culture: Theory and Practice, Elsevier, 2008.
Reed, James S., Principles of Ceramics Processing, Wiley, 1995.
Rossi, F. ve P. Van Beek, T. Walsh, Handbook of Constraint Programming, Elsevier, 2006.
Rouette Hans-Karl, Lexikon für Textilveredlung, Laumann-Verlag, 1995.
Saatçioğlu, Fikret, Silvikültürün Biyolojik Esasları ve Prensipleri, Sermet Matbaası, 1976.
Saldamlı, İlbilge, Gıda Kimyası, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2014.
Salvendy, Gavriel, Handbook of Industrial Engineering: Technology and Operations Management, Wiley, 2007.
Sami, Şemsettin, Kamus-ı Türkî, Çağrı Yayınları, 1996.
Saraç, Sezai, Metal Kaplama ve Elektrokimyasal Teknolojiler, Çağlayan Kitabevi, 1995.
Schlegel, Rolf H.J., Encyclopedic Dictionary Of Plant Breeding And Related Subjects, Food Products Press, 2004.
Schubert, Gerald (Ed.) ve Herring, Thomas (Ed.), Treatise on Geophysics, Volume 3: Geodesy, Elsevier, 2015.
Schwarzenbach, René P. ve Gschwend, Philip M., Imboden, Dieter M., Environmental Organic Chemistry, Wiley-Interscience Publication, 1993.
Schwister, Karl, Taschenbuch der Verfahrenstechnik, Fachbuchverlag Leipzig, 2001.
Scott, John S., A Dictionary of Civil Engineering, Penguin Books, 1958.
Segditsas, P.E., Nautical Dictionary, Vol. 1: Maritime Terminology, Elsevier, 1965.
Segditsas, P.E., Nautical Dictionary, Vol. 2: Ships and Their Equipment, Elsevier, 1966.
Seppo A. Korpela, Principles of Turbomachinery, Wiley, 2011.
Seventekin, Necdet, Kimyasal Lifler ders notları, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları, 2003.
Seventekin, Necdet, Kimyasal Tekstil Muayeneleri ders notları, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları, 2010.
Seventekin, Necdet, Tekstil Kimyası ders notları, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları, 2004.
Sevgi, Orhan, Orman(-lar), Ormanlık Alan ve Orman Alanı Terimleri: Kullanım Sorunları ve Öneriler, Avrasya Terim Dergisi, 2013, 1 (1): 59 – 73, 2013.
Shaw, H. James, Introduction of Wildlife Management, McGraw-Hill, 1985.
Sigaud, Olivier ve Olivier Buffet, "Markov Decision Processes in Artificial Intelligence MDPs, Beyond MDPs and Applications", ISTE – Wiley, 2008.
SilvaTerm, SilvaTerm Database IUFRO, http://www.iufro.org/science/special/silvavoc/silvaterm/, 2015.
Singh, Bijay K., Plant Amino Acids: Biochemistry and Biotechnology, CRC Press, 1998.
Singh, R. Paul ve Dennis R. Heldman, Filiz İçier, Inroduction to Food Engineering Gıda Mühendisliğine Giriş (Çeviri: Baysal, Taner), Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ld. Şti, 2015.
Singiresu S. Rao, Mechanical Vibrations, Pearson, 2010.
Singleton, Paul, Dictionary Of Dna And Genome Technology (Second Edition), Wiley – Blackwell, 2010.
Skolnik, Merrill, Radar Handbook (2 Ed.), McGraw Hill, 1990.
Smith, Anthony David, Oxford Dictionary Of Biochemistry And Molecular Biology, Oxford University Press, 2000.
Sönmez, Neslihan, Osmanlı Dönemi Yapı ve Malzeme Terimleri Sözlüğü, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, 1997.
Spencer, David J., Knitting Technology, Woodhead Publishing, 1989.
Standard Terminology Relating to Fabric Defects - ASTM D3990-99 (2004), ASTM International, 2004.
Starr, Cecie, Biology: Concepts and Applications, Wadsworth Publishing Company, 1991.
Steinberg, Mark L. Ve Sharon D., Cosloy, The Facts On File Dictionary Of Biotechnology And Genetic Engineering (Third Edition), Facts On File, 2006.
Stenesh, Jochanan, Dictionary Of Biochemistry And Molecular Biology (Second Edition), Wiley-interscience, 1989.
Stewart, C. Neal, Transgenic Plants: Current Innovations And Future Trends, Horizon Scientific Press, 2003.
Strange, R.N., Introduction to Plant Pathology, Wiley, 2003.
Straus, K., Applied Science in the Casting of Metals, Pergamon Press, 1970.
Su Ürünleri Balık Yetiştiriciliği ile İlgili Terim ve Tanımlar, Türk Standartları Enstitüsü, 1982
Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2007.
Su Ürünleri-İçsu Balıkları-Terimler ve Tarifler, Türk Standartları Enstitüsü.
Sümbül, Hüseyin ve Mehmet Öz, Ali Erdoğan, Mehmet Gökoğlu, Türkiye’nin Doğa Rehberi, Eura Bazaar, 2005.
Şahin, Yusuf, Kompozit Malzemelere Giriş, Seçkin Yayıncılık, 2006.
Şanıvar, Nazım, Ağaç İşleri Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu, 1968.
T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü, Rıhtım Ajans ve Yayınevi, http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/UBAK/tr/doc-xls/20110324_114913_204_1_44520.pdf, 2011.
Tahralı, Necati ve Faris Kaya, İsmail Yüksek, Rahmi Güçlü, Makina Dinamiği, YTÜ, 2005.
Taner, Kemal, Klima, Nobel, 2005.
Tarakçıoğlu, Işık, Tekstil Kimyası ve Terbiyesi Sözlüğü, Ege Üniversitesi Tekstil Fakültesi Yayınları, 1981.
Tarakçıoğlu, Işık, Tekstil Kimyası ve Terbiyesi Sözlüğü, Ege Üniversitesi Tekstil Fakültesi, 1981.
Tarakçıoğlu, Işık, Tekstil Terbiyesi ve Makinaları: Poliester Liflerinin Üretimi ve Terbiyesi, Tekstil-Danış Yayınları, 1986.
Tarakçıoğlu, Işık, Tekstil Terbiyesi ve Makinaları: Protein Liflerinin Terbiyesi, Uludağ Üniversitesi, 1983.
Tarakçıoğlu, Işık, Tekstil Terbiyesi ve Makinaları: Tekstil Terbiyesinde Temel İşlemler ve Selüloz Liflerinin Terbiyesi, Ege Üniversitesi, 1979.
Tatar, Yusuf, Eolog Pusulası ve Kullanılışı, MTA, 1972.
Tatar, Yusuf, Geometri Destekli Jeolojik Harita Bilgisi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 2008.
Teknik Terimler Sözlüğü, Makine Mühendisleri Odası, 2004.
Tezcan, Dr. Füsun, Börtü Böcek İçin Doğa Dostu Öneriler ve Ev Yapımı İlaçlar (Genişletilmiş Dördüncü Baskı), Meta Basım, 2014.
Tezcan, Prof. Dr. Serdar, Başkalaşımsız ve Yarı Başkalaşımlı Böcekler (Homoptera Dışında) (İkinci Baskı), Meta Basım, 2017.
Thangadurai, Devarajan, Dictionary Of Biotechnology, Oxford Book Company, 2007.
The Free Dictionary by Farlex, https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/
The National Academies Press, Transgenic Plants And World Agriculture, https://www.nap.edu/read/9889/, 2000.
Theodore L. Bergman ve Adrienne S.Lavine, Frank P. Incropera, David P. de Witt, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Wiley, 2011.
Thomas, Jark Ward ve Dale, Toweill, Elk of North America: Ecology and Management, Wildlife Management Institute, Stackpole Boks, 1982.
Tignor, M (Ed.) ve P.M. Midgley (Ed.), A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC, 2014.
Toğrol, Ergün ve Ahmet Sağlamer, Ali Erguvanlı, Kemal Erguvanlı, Akın Önalp, Kutay Özaydın, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Terimleri Sözlüğü, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Türk Millî Komitesi Bülteni, 1980.
Toper Kaygın, Prof. Dr. Azize ve Doç. Dr. Temel Göktürk, Entomolojik Terimler Sözlüğü, Maya Akademi Yayın Dağıtım Eğitim Danışmanlık, 2009.
Toptaş, Ahmet ve Nuray Uzunören, İsmail Boz, Tuncer Yalçınyuva, 7 Dilde Deri, Ayakkabı, Konfeksiyon, Saraciye Teknik Sözlüğü, Sade Ofset Matbaacılık, 2000.
Tortora, J. Gerard ve Bryan Derrickson, Introduction to the Human Body 7th ed., Von Hoffmann Press, 2007.
TS 1828 Baskılı devreler için terimler ve tarifler, TSE.
TS 3597 Nükleer enerji terimleri, TSE.
TS 3619 Elektro teknikte kullanılan ve tanımları - Temel tanımlar, TSE.
TS 441 Bilgi işlem terimler - Donanım teknolojisi, TSE.
TS 6984 Elektroteknikte kullanılan terimler ve tarifler - Elektrik enerjisinin üretilmesi, taşınması ve dağıtılması - bölüm 3 enerji sisteminin planlanması ve yönetilmesi, TSE.
TS 9057 Otomatik kontrol - Elektroteknikte kullanılan terimler ve tarifleri, TSE.
Turhan, Özgür, Makina Teorisi-Mekanizmalar ve Makina Dinamiği, Nobel Yayınevi, 2012.
Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Isı Terimleri Sözlüğü, http://tibtd.org.tr/sozluk/, 2017.
Türk Standartları Enstitüsü, Türk Standardı TS2774-Titreşim ve Şok - Terimler ve Tarifler, Türk Standartları Enstitüsü, 1977.
Türkan, İsmail (Ed.), Bitki Fizyolojisi, Palme Yayıncılık, 2008.
Türkan, İsmail, Bitki Fizyolojisi (Lincon Taiz and Eduardo Zeiger’den Çeviri), Palme Yayıncılık, 2008.
Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları.
Türkiye Stratigrafi Komitesi, Stratigrafi Sınıflama ve Adlama Kuralları, MTA Yayınları, 1968.
Ubertazzi, Alessandro ve Nicoletta Wojciechowski, Vitreous Enamel, Diffusioni Grafiche SpA, 2006.
Uluocak, Nihat, Mera ve Mera Amenajmanı ile İlgili Kavramlar ve Bazı Önemli Terimler, İ.Ü. Orman Fak., 1975.
Ulusay, Reşat ve Mehmet Emekçi, Hasan Gerçek, Kemal Önder Çetin, Mustafa Aktar, Yer Mühendislik Terimleri Sözlüğü, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 2011.
United States Environmental Protection Agency, https://iaspub.epa.gov/sor_internet/registry/termreg/searchandretrieve/termsandacronyms/search.do, 2015.
Vaghasiya, Kiran K. ve Alpesh J.shiroya, A Review Green Biotechnology - A Help To The Environment. http://www.pharmatutor.org/articles/review-green-biotechnology-help-environment
Vander, J. Arthur ve James H. Sherman, Dorothy S. Luciano, Human Physiology 6th ed., McGraw-Hill Inc., 1994.
Verbruggen, A. ve W. Moomaw, J. Nyboer, Annex I: Glossary, Acronyms, Chemical Symbols and Prefixes. In IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, Cambridge University Press, 2011.
Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Çalışma Grubu, Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü 1. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2009.
Vidhyasekaran, P., Concise Encyclopedia of Plant Pathology, Food Products Press, 2004.
Viney, D. E., An Illustrated Flora of North Cyprus, Koeltz Scientific Books, 1994.
Vunjak-Novakovic, Gordana ve R. Ian Freshney, Cultre of Cells for Tissue Engineering, John Wiley &Sons. Inc., 2006.
Wahr, John, Geodesy and Gravity, University of Colorado, Samizdat Press, 1996.
Walden, Richard, Genetic Transformation In Plants, Open University Press Bitechnology Series, 1988.
Walter D. E. ve H. C. Proctor, Mites in soil, an interactive key to mites and other soil microarthropods, CSIRO Publishing, 2001.
Wayk, B. Van ve Michael Wink, Medicinal Plants, Timber Press, 2004.
Weitere Wörterbucher, http://dict.leo.org/englisch-deutsch/.
Wellenhof, Bernhard Hofmann ve Klaus Legat, Manfred Wieser, Navigation: Principles of Positioning and Guidance, Springer, 2003.
White, Frank M., Fluid Mechanics, McGraw-Hill, 2011.
Williams, Edwin B., Technical & Scientific French, D.C. Heath & Co., 1926.
Williams, R. V., Control and Analysis in Iron and Steelmaking, Butterworths, 1983.
Wilson, Carl ve Walter Loomis, Botany, Holt, Rinehart and Winston, 1962.
WMO, Glossary of terms for clouds, WMO, http://www.weatheranswer.com/public/Clouds_WMO.pdf, 2017.
WMO, International Glossary of Hydrology, World Meteorological Organization, http://hydrologie.org/glu/aglo.htm, 2017.
WMO, International Meteorological Vocabulary,WMO, https://www.wmo.int/pages/prog/lsp/meteoterm_wmo_en.html, 2017.
Woolley, T., Acarology: Mites and Human Welfare, Wiley Interscience, 1988.
Xu, Guochang, Orbits, Springer, 2008.
Yakar-Tan, Nebahat ve Emine Bilge, Genel Botanik, İ. Ü. Fen Fakültesi, 1976.
Yaltırık, Faik, Bazı Yapraklı Ağaç ve Çalıların Kışın Tanınması, İ. Ü. Orman Fakültesi, 1991.
Yaltırık, Faik, Dendroloji Ders Kitabı I, Gymnospermae, İ. Ü. Orman Fakültesi, 1988.
Yaltırık, Faik, Dendroloji Ders Kitabı II Angiospermae (Kapalı Tohumlular) Bölüm I, İ. Ü. Orman Fakültesi, 1993.
Yarar, Uzm. Mehmet Turan, Asalakbilim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1970.
Yavuz, Erol ve Nihat Ersoy, Arazi Düzenlemesi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2004.
Yazıcıoğlu, Gülseren, Pamuk ve Diğer Bitkisel Lifler, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, 1999.
Yeldan, Metin, Hayvan Besleme Biyokimyası, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1984.
Yıldırım, Osman, Sulama Sistemlerinin Tasarımı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 2013.
Yomralıoğlu, Tahsin, Coğrafi Bilgi Sistemleri, İber Ofset, 2009.
Yurtbaşı, Metin, Sınıflandırılmış Kavramlar Sözlüğü (Türkçe Thesaurus) 1. Baskı, Tor Ofset, Sartonet, 2013.
Yüce, Süer ve Güldehen Bilgen, Ibrahim Demir, Genetik, Nobel Akademik Yayıncılık, 2010.
Yüncü, Hafit, Termodinamik, O.D.T.Ü., 2016.
Zaid, Abdelouahhab ve Harrison G. Hughes, Enrico Porceddu, Frank Nicholas, Glossary Of Biotechnology And Genetic Engineering, Fao Research And Technology Paper,1999. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/003/X3910E/X3910E00.pdf
Zandin, Kjell ve Harold Maynard, Maynard's Industrial Engineering Handbook, McGraw-Hill Education, 2001.
Zhang, Z.-Q., Mites of Greenhouses: Identification, Biology, and Control, CAB International, 2003.
Zhi-Qiang, Zhang ve Qing-Hai Fan, Revision of Tyrophagus Oudemans (Acari: Acaridae) of New Zealand and Australia, Landcare Research, 2005.