Genel Bilgi

Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü çalışmaları 2004 yılında Sosyal Bilimler alanında görevli akademisyenler ve dil uzmanlarının katıldığı bir çalıştay ile başlatılmıştır. Bu çalıştay ile sözlük kapsamında yer alacak 26 Sosyal Bilim alanı ve bu alanlarda çalışacak alan uzmanları belirlenmiştir.

Yürütme Kurulu Üyeleri ve alan uzmanlarının araştırmalarıyla her bir alt alana ait yararlanılması düşünülen tüm sözlük ve kaynaklar belirlenmiş, daha sonra alan uzmanları, Yürütme Kurulunun belirlediği ilkeler doğrultusunda bu kaynaklardan da yararlanarak sözlükte yer alacak terimleri ve tanımlarını oluşturmak üzere iki yıl süren bir ön çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada, dilimize yerleşmiş yabancı terimlerin yerine önerilmiş ve dilin dolanımına girmiş Türkçe terimlerin maddebaşı olmasına özen gösterilmiş, hazırlanan taslak sözlük dizinleri, Yürütme Kurulu Üyeleri ve alan uzmanları ile birlikte yeniden değerlendirilerek son biçimleri oluşturulmaya çalışılmıştır. Terimlerin yabancı dil karşılıklarının tamamlanması çalışması ise farklı bir uzman grubunun çalışmasıyla bir yıl boyunca yürütülmüştür.

Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, 26 alan sözlüğü içerisinde yer alan terimler abecesel sırada birleştirilmiş, ortaya çıkan ana sözlük taslağı üzerinde Yayım Kurulu Üyeleri tarafından terim ayıklama, farklı alanlardan gelen ortak terimlerin tanımlarının birleştirilmesi, farklı alanlarda farklı terimlerle karşılanan aynı kavram için ortak bir terimin belirlenmesi, yabancı kökenli sözcüklerin olabildiğince Türkçe terimlerle karşılanması çalışmaları yürütülmüştür.

Bu yayına hazırlık çalışmaları, 2011 yılı başında tamamlanmış olup basım öncesinde kullanıcıların yorumlarını alabilmek için projenin internet sayfası olan www.tubaterim.gov.tr adresinden kullanıma sunulmuştur. Bu şekilde alınan geri bildirimlerle güncellenen sözlüğün 2011 yılı, Kasım ayında basımı yapılmıştır. Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü toplam 21.281 terim içermekte olup kullanıcılardan alınan geri bildirimler ve eklenmesi istenen yeni terimlerle sürekli güncellenecektir.