Görüş Alınanlar

Prof. Dr. Metin And

Gösterim

Prof. Dr. Güven Arsebük

Arkeoloji

Prof. Dr. Ufuk Esin

Arkeoloji

Prof. Dr. Sami Gülgöz

Psikoloji

Prof. Dr. Adnan Güriz

Hukuk

Prof. Dr. Metin Heper

Uluslararası İlişkiler

Prof. Dr. Halil İnalcık

Dinbilim, Tarih

Prof. Dr. Yüksel İnan

Uluslararası İlişkiler

Prof. Dr. Tuğba Ongun

İşletme, İktisat

Prof. Dr. Muzaffer Sencer

Yöntembilim

Prof. Dr. İlhan Tekeli

Kentblim

Prof. Dr. Gönül Utkutuğ

Mimarlık

Prof. Dr. Ziya Utkutuğ

Mimarlık

Doç. Dr. Abdurrahman Aliy

Dinbilim

Yük. Mim. Ayşe Orbay

Mimarlık