Yürütme Kurulu Üyeleri

Yürütme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Muzaffer Şeker

TÜBA Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Kaçalin

TÜBA Üyesi

Prof. Dr. Mustafa Solak

TÜBA Üyesi

Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur

Sağlık Bilimleri Terimleri Sözlüğü Yürütücüsü

Prof. Dr. İzzet Öztürk

Mühendislik Bilimleri Terimleri Sözlüğü Yürütücüsü

Prof. Dr. Bekir Salih

Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü Yürütücüsü

Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev

Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü Yürütücüsü