Genel Bilgi

Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü çalışmaları 2002 yılında başlamıştır. Yürütme Kurulu tarafından sözlük kapsamında yer alacak alanlar ve bu alanlarda görev alacak alan uzmanları belirlenmiştir.

Yürütme Kurulu Üyeleri ve alan uzmanlarının araştırmalarıyla her bir alt alanda yararlanılacak sözlük ve kaynaklar belirlenmiştir. Yürütme Kurulunun belirlediği ilkeler doğrultusunda, bu kaynaklardan da yararlanılarak, bu alt sözlüklerde yer alacak terimler ve tanımları oluşturulmuştur. Bu çalışmada dilimize yerleşmiş yabancı terimlerin yerine önerilmiş ve dilin dolanımına girmiş Türkçe terimlerin maddebaşı olmasına özen gösterilmiştir. Bu şekilde hazırlanan taslak sözlük dizinleri, Yürütme Kurulu Üyeleri ve alan uzmanları ile birlikte değerlendirilerek her bir alan sözlüğüne son hali verilmiştir.

Terim ayıklama, farklı alanlardan gelen ortak terimlerin tanımlarının birleştirilmesi, farklı alanlarda farklı terimlerle karşılanan aynı kavram için ortak bir terimin belirlenmesi, yabancı kökenli sözcüklerin olabildiğince Türkçe terimlerle karşılanması gibi yayına hazırlık çalışmalarının, ilgili uzmanlar tarafından internet üzerinden, eş zamanlı bir şekilde yürütülebilmesi için bir sözlük veritabanı yazılımı oluşturulmuştur. Alan uzmanlarının çalışmalarını tamamladığı alt alan sözlükleri bu sözlük veritabanına yüklenmiştir.

2009 yılından itibaren ilgili alan uzmanlarından oluşan çalışma grubu tarafından yayına hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Yayına hazırlık çalışmalar belli bir aşamaya gelen Astronomi, Fizik ve Matematik alanları Ocak 2019'da internet üzerinden kullanıma açılmıştır. En kısa sürede diğer alanların da internet üzerinden kullanıma açılması ve sözlüğün baskısının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.